Dansk Militaria Forening

Dansk Militaria Forening er en sammenslutning af personer med teknisk og historisk interesse for at studere, samle og bevare civile og militære våben, uniformer og militaria med vægt på de historiske forhold knyttet hertil.

Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til disse emner og gennem oplysende virksomhed medvirke til at placere emnerne i historiske og kulturelle sammenhæng.